FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK/FINANCIAL AID

Podpořit nás můžete zasláním finančního daru na náš transparentní účet č. 2601717399/2010; IBAN: CZ65 2010 0000 0026 0171 7399; BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX. Tato forma pomoci je nejefektivnější, protože nám umožňuje se na cesty vydat. Z finančních příspěvků hradíme náklady spojené s přepravou (pohonné hmoty, dálniční známky) a ubytováním. A poté, když se dostaneme na cílové místo, z finančních příspěvků hradíme nejnutnější potřeby lidí, kteří se octli v nouzové situaci vyžadující poskytnutí humanitární pomoci.

Naše hospodaření je transparentní a můžete jej sledovat na výše zmíněném účtu.

_____

You can support us by sending a financial donation to our transparent account no. 2601717399/2010; IBAN: CZ65 2010 0000 0026 0171 7399; BIC / SWIFT: FIOBCZPPXXX. This form of aid is the most effective, because it enable us to travel. From financial aid we cover the costs related with traveling (fuel, highway stamps) and accommodations. And then, when we get to our destination, we use the financial aid to cover the necessaries of people who find themselves in an emergency situation requiring the provision of humanitarian aid.

Our economic activities are transparent and you can check them on our above-mentioned account.

POTRAVINOVÁ POMOC/FOOD AID

Podpořit nás můžete zasláním nebo předáním potravinové pomoci. Momentálně sbíráme mouku, olej, rýži, čočku, cizrnu, fazole, těstoviny, konzervy (NE vepřové), kořeni, cibule a kávu (pouze mletou).

Osobní předání i zaslání potravinové pomoci je možné po domluvě.

_____

You can support us by sending or handing over food aid. We currently collect flour, oil, rice, lentils, chickpeas, beans, pasta, canned food (NOT pork), spices, onions and coffee (only minced).

Handing over or sending food aid is possible by prior arrangement.

KONTAKT / CONTACT:

předsedkyně /chairwoman spolku Lada Šmídová

smidova.lada@seznam.cz / info@amaria.cz

+420 731 462 607