NAŠÍM CÍLEM JE POSKYTOVÁNÍ HUMANITÁRNÍ POMOCI LIDEM NA ÚTĚKU.

Orientujeme se na pomoc migrantům a uprchlíkům, kteří žijí na území jižní Evropy, kde často nemají možnost uspokojit své základní životní potřeby. Ty se jim snažíme prioritně zabezpečit pomocí:

1. Pravidelného dovážení MATERIÁLNÍCH PŘÍSPĚVKŮ od našich dárců, které na místě fyzicky distribuujeme.

2. NÁKUPŮ nejnutnějších potřeb (většinou v podobě potravin) na místě.

https://www.amaria.cz/pro-darce

Dále se zaměřujeme na podporu SEBEREALIZACE MIGRANTŮ A UPCHLÍKŮ, především dětí, a snažíme se ZVYŠOVAT VEŘEJNOU INFORMOVANOST o problematice migrace a o podmínkách, ve kterých migranti a uprchlíci žijí.

 

Naším největším přáním je, abychom se mohli jednoho dne ohlédnout a vidět, že i naší zásluhou se lidé, kteří se nyní ocitli v obtížné a často bezvýchodné situaci, byli schopni zapojit zpět do společnosti a stát se jejími plnohodnotnými členy.

NAŠI ČLENOVÉ

Mezi naše členy patří předsedkyně spolku Lada Šmídová, její zástupkyně Petra Čermák a členka rady Nikola Franková.

PETRA ČERMÁK

místopředsedkyně spolku

Studuje obor Mezinárodní sociální a humanitární práce a Sociální a humanitární práce na UPOL

a CARITAS VOŠ. V současnosti je také dobrovolnicí u občanské iniciativy Češi pomáhají.

LADA ŠMÍDOVÁ

předsedkyně spolku

Studuje obor Pastorační a sociální práce na ETF UK. 5 let se účastní výjezdů do uprchlických táborů. Navštívila tábory v Řecku, Bosně a Hercegovině, Srbsku, Maďarsku, České republice.

NIKOLA FRANKOVÁ

členka rada spolku

Zaměřuje se na fundraising a materiální sbírky. Do budoucna by se ráda příležitostně účastnila výjezdů do uprchlických táborů. V současnosti je také dobrovolnicí u občanské iniciativy Češi pomáhají.