AMARIA, z. s.

 

Náš spolek Amaria, z. s byl založen v červnu roku 2019 a zaměřuje se poskytováním humanitární pomoci migrantům a uprchlíkům. Za těmi jezdíme do Bosny a Hercegoviny, kde jim v Unsko-sanském kantonu pomáháme v uprchlických táborech. Migrantům a uprchlíkům distrubuujeme potravinové sbírky a nakupujeme další potřebné věci na místě. Dále se zaměřujeme na podporu seberealizace migrantů
a uprchlíků, především dětí, a snažíme se zvyšovat veřejnou informovanost o problematice migrace a o podmínkách, ve kterých migranti
a uprchlíci žijí. 

Naším největším přáním je, abychom se mohli jednoho dne ohlédnout a vidět, že i naší zásluhou se lidé, kteří se nyní ocitli v obtížné a často bezvýchodné situaci, byli schopni zapojit zpět do společnosti a stát se jejími plnohodnotnými členy. 

_____

 

Our association Amaria, z. s. was founded in June 2019. We focus on providing humanitarian aid to migrants and refugees. We help in refugee camps in Una-Sana Canton in Bosnia and Herzegovina.  To migrants and regugees we distribute food aid and we also buy them most important necesseries. We also focus on supporting the self-realization of migrants and refugees, especially of children, and we also strive to increase public awarness about the issue of migration and the conditions in which migrants and refugees live in Europe. 

Our greatest wish is that we will look back one day and see that, thanks to us, people who found themselves in hopeless situations, got involved and become fully-fledged members of society again. 

ČLENOVÉ/MEMBERS

PETRA ČERMÁK

místopředsedkyně spolku/

deputy chairwoman

- student of Social and humanitarian work at  CARITAS COLLEGE OLOMOUC

- student of International social and humanitarian work at PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC

LADA ŠMÍDOVÁ

předsedkyně spolku/

chairwoman

- student of Pastoral and social work at CHARLES UNIVERSITY

- volunteer in refugee camps since 2015 (Greece, BiH, Serbia, Hungary, Czechia)

NIKOLA FRANKOVÁ

členka rady spolku/

board member

- volunteer since 2020

- also volunteer in citizens' initiative Češi Pomáhají