KDO JSME?

Jsme spolek, jehož cílem je poskytování přímé pomoci s individuálním přístupem
k lidem, kteří se ocitli na útěku.

Orientujeme se na pomoc lidem, kteří žijí převážně v uprchlických táborech v jižní Evropě, kde žijí často bez možnosti uspokojení základních životních potřeb. Ty se jim snažíme zabezpečit prostřednictvím nákupů potřebných věcí z vašich finančních darů a materiálními příspěvky.

 

Přednostně se snažíme pomáhat matkám s dětmi, a to například nákupem umělé kojenecké výživy a plen. Členové spolku fyzicky distribuují nakoupené věci a materiální příspěvky přímo
v uprchlických táborech. 

Nejefektivnější formou pomoci a podpory naší činnosti je finanční výpomoc, a to z důvodů úhrady pohonných hmot a příznivějších cen pro nákup věcí v jižní Evropě. Naše nakládání s ní můžete sledovat pomocí našeho transparentního účtu.  

amaria-logo-s-textem.jpg

LADA ŠMÍDOVÁ

předsedkyně

Studentka oboru Pastorační a sociální práce na ETF UK.

 

Účastní se výjezdů do krizových míst.

 

V posledních 5 letech dobrovolničila v uprchlických táborech
v Česku, Maďarsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku a Řecku.

KONTAKT

+420 731 462 607

smidova.lada@seznam.cz

83613998_2564194077157376_50174150003067

PETRA ČERMÁKOVÁ

místopředsedkyně

Studentka oboru Mezinárodní sociální a humanitární práce na UPOL a CARITAS VOŠ Sociální.

Pravá ruka Lady jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

 

Dobrovolnice u Hatefree Culture.

 

KONTAKT

+420 792 323 261

petra.cermak@post.cz

amaria-logo-s-textem.jpg

MgA. RENATA DRAČKOVÁ

členka rady 

Absolventka magisterského studia na UMPRUM v Praze.

Spolu s Ladou a Petrou je spoluzakladatelkou spolku.

52605309_2396853837005525_43939497994983

DENIS MURIĆ

předseda kontrolní komise

Student oboru Mezinárodní studia a diplomacie na VŠE.

71267985_2263863837057542_66945168365259

ADAM VACEK

člen kontrolní komise

Student oboru Mezinárodní sociální a humanitární práce na UPOL a CARITAS VOŠ Sociální.

amaria-logo-s-textem.jpg

Mgr. MARTIN ŠVEC

člen kontrolní komise

82616249_2517904435195917_32192940724516

ANNA ŠLESINGEROVÁ

členka

Studentka oboru Mezinárodní sociální a humanitární práce na UPOL a CARITAS VOŠ Sociální.

73092790_478637322738589_128708104438992

JAN TREUTNER

člen

Zabývá se fundraisingem.